فراخوان عضویت در مجمع موسسین انجمن قهوه ایران

بازگشت
04 شهریور 1402

فراخوان عضویت در مجمع موسسین انجمن قهوه ایران معاونت تشکل‌های اتاق ایران از تولیدکنندگان داخلی قهوه و واردکنندگان قهوه سبز جهت عضویت در مجمع موسسین «انجمن قهوه ایران» دعوت به‌‌عمل آورده است.در اجرای موافقت اصولی شماره ۷۹۱۵/۴۳/ص مورخ ۹۸/۷/۶ هیات نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت «انجمن قهوه ایران» در اتاق ایران،‌ مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت ۱۰ روز یک‌شنبه مورخ ۹۸/۹/۳ در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.
لذا بدین وسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می‌نماید از روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۱ الی پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۷ جهت ثبت‌نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل‌های اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی،‌ نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه پنجم مراجعه نمایند.
از جمله مدارک لازم برای عضویت در این انجمن به کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای تولیدکنندگان) و مستندات گمرکی مبنی بر واردات قهوه سبز طی دو سال گذشته برای واردکنندگان) اشاره شده است.